Elérhetőség:

3A s.r.o.

Majernikova 284105 Bratislava

IČO: 35868007DIČ: 2021753503IČ DPH: SK2021753503

IBAN: SK79 1100 0000 0026 2901 2198

Spoločnosť 3A s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 29888/B

 

 

Pavel Andrassy   Tel:  +36 70 659 99 17

         +421 911 03 11 11  Email: info@3a.sk

Tudunk segíteni?